Sciąganie

Centrum pobierania

Version 2.1

Tylko dla klientów z licencją (nie jest to demo) !!!

Upewnij się, że twój dostawca PRZEZ NUMER jest kompatybilna z bazą danych !!!

UWAGA: Dla klientów z wersji 2.0: Instalacja wersji 2.1 zmienia nieodwracalnie struktury danych oprogramowania.

Powrót do wersji 2.0 jest niemożliwe.

Wielojęzyczna wersja klienta instalator oprogramowania 2.1.


Version 2.1 Soft Key

Tylko dla klientów z zdematerializowanych LICENCJA (nie jest to demo) !!!

Upewnij się, że twój dostawca PRZEZ NUMER jest kompatybilna z bazą danych !!!

UWAGA: Dla klientów z wersji 2.0: Instalacja wersji 2.1 zmienia nieodwracalnie struktury danych oprogramowania.

Powrót do wersji 2.0 jest niemożliwe.

Wielojęzyczna wersja klienta instalator oprogramowania 2.1.