Discover3D

Exporteer uw 3D projecten en documenten vanuit COVER naar uw smartphone of uw tablet.

Geef een code aan uw klant opdat hij zijn project onmiddellijk op zijn persoonlijke toestel kan weergeven!

Lezing van de 3D-structuren, van de beelden en de documenten in pdf-formaat.

iOS en Andoid-app Beschikbaar op AppStore en GooglePlay.